Stalo sa vám niekedy, že vo vašom tíme, napriek jedinečnosti jeho členov, nedošlo k naplneniu cieľov a to len vďaka absencii vzájomného rešpektu,  neschopnosti spolu otvorene komunikovať, vzájomne sa informovať a podporovať?

 • Máte pocit, že členovia vášho tímu medzi sebou nezdieľajú tie najdôležitejšie informácie a nespolupracujú?
 • Vyzerá to občas vo vašom tíme, že “ľavá ruka nevie, čo robí pravá” a žiadne teambuildingy, či tréningy už nezaberajú?
 • Tiež si myslíte, že by bolo načase zmeniť komunikáciu v tíme tak, aby bolo každého počuť a tiež, aby bolo každému rozumieť?
 • Môžu a chcú členovia vášho tímu slobodne zdieľať medzi sebou rôzne názory, návrhy a nápady týkajúce sa spoločného zadania?
 • Má váš tím problém v dohovoroch, je pre neho komplikáciou zhodnúť sa na spoločnom postupe, či na spoločnom riešení a termíne?
 • Ako často sa vášmu tímu podarí dosiahnuť kompromis?

Vďaka tímovému koučingu by komunikácia vo vašom tíme mohla byť zárukou:

 • jasného, zrozumiteľného a včasného odovzdávania informácií,
 • vzájomného zdieľania informácií a odstránenie bariér,
 • naladenie tímu a zlepšenie pracovnej atmosféry,
 • lepšej komunikácie navonok

Výsledkom bude akceptovaný tím, kde komunikácia v tíme bude znamenať:

 • novú úroveň spolupráce
 • zvýšenie produktivity
 • zvýšenie efektívnosti a synergie tímu
 • vylepšenie pracovných vzťahov

Pre ktoré situácie je tímový koučing určený?

Vytváranie bezpečného priestoru a potreba nastolenia dôvery v tíme

Riešenie konfliktov a vzťahov v tíme

Podpora rozhodovacích procesov, potreba zhody, hľadania kompromisov

Koordinácia tímovej spolupráce