Zažili ste už niekedy situáciu, keď váš tím nemal jasno v tom, pre koho a kvôli čomu pracuje? Keď členovia tímu nepracujú ako tím, ale každý sám pre seba (vždy sa na niekoho spoliehajú, na niečo sa vyhovárajú a nechcú preberať zodpovednosť za svoje konanie a konanie tímu ako celku)?

 • Stretli ste sa už so situáciou, keď ste toho mali veľa a potrebovali ste tím ľudí, ktorý to zvládne aj bez vašich rád a usmernení, no nevedeli ste sa naňho spoľahnúť?
 • Ako často sa stretávate s nespokojnosťou a nedostatočnou lojálnosťou členov vášho tímu voči spoločnosti ako takej?
 • Pamätáte si moment, kedy bola vzájomná dôvera členov vášho tímu na bode mrazu?
 • Kedy naposledy sa vášmu tímu podarilo akceptovať a prispôsobiť sa nevyhnutným zmenám?
 • Poznáte to... a ako často to počúvate? “To nie ja, to on!”, prípadne “To samo…”
 • Čo nedosiahne vaša firma, ak nebudete pracovať ako tím?
 • Koľkokrát sa Vám stalo, že si členovia Vášho tímu neuvedomovali skutočnú kolektívnu zodpovednosť?

Páčilo by sa vám mať zodpovedný tím, ktorý:

 • sa drží pravidla “jeden za všetkých, všetci za jedného”,
 • vie, že ako tím dosiahne oveľa viac ako jednotlivec,
 • vie sa dohodnúť na prioritách a postupoch

Prostredníctvom tímového koučingu získate:

 • tím pripravených ľudí preberať zodpovednosť
 • členov v tíme, ktorí si uvedomujú kolektívnu zodpovednosť a ťahajú za jeden povraz
 • tím, ktorý dokáže akceptovať a prispôsobovať sa zmenám
 • vzájomnú dôveru členov tímu

Pre ktoré situácie je tímový koučing určený?

Zmeny vo firme a ich dopad na tím

Potreba nastavenia nových pravidiel

Nízka lojálnosť zamestnancov a nedostatočná dôvera na pracovisku

Zbavovanie sa zodpovednosti zamestnancov