Chcete mať kreatívny tím, ktorého nápady sú nielen kreatívne, ale aj užitočné a bez obmedzení? Tím, ktorý využíva potenciál jednotlivca, a zároveň aj tímu a nové nápady aj aplikuje?

 • Boli ste ako tím v situácii kde pri tvorbe novej vízie a stratégie padalo veľmi málo návrhov, prípadne žiadne?
 • Chceli ste využiť silné stránky tímu a nevedeli ste ako nato?
 • Stalo sa Vám už niekedy, že Vám chýbali nové nápady v tíme a celý tím stagnoval?
 • Koľkokrát ste si ako tím potrebovali vytvoriť nové pravidlá a ešte stále fungujete na tých pôvodných?
 • A vytvorenie novej organizačnej štruktúry si za pomoci členov tímu neviete ani predstaviť?

Ako by sa Vám páčilo mať tím, ktorý:

 • využíva všetky svoje silné stránky,
 • využíva celý potenciál, potenciál aj jednotlivcov aj tímu,
 • prináša inovácie,
 • kreuje a tvorí nové vízie
 • realizuje nové nápady

Prostredníctvom tímového koučingu získate:

 • maximálne využitie tímového potenciálu
 • vyjasnenie tímovej vízie, rolí v tíme a tímových pravidiel
 • jednoduché zapojenie členov tímu do tvorby nových vízií
 • flexibilitu a adaptabilitu tímu na zmeny
 • odklon od starých návykov, spôsobov myslenia a nefunkčných stereotypov

Pre ktoré situácie je tímový koučing určený?

Tvorba novej stratégie a organizačnej štruktúry

Definovanie aj nových rolí v tíme

Stanovovanie nových pravidiel v tíme

Formulovanie nových cieľov a vízií