Ako by sa Vám páčilo mať skvelý výkonný tím, ktorý dosahuje stanovené ciele a využíva svoj potenciál naplno?

 • Máte v poslednej dobe pocit, že váš tím stagnuje a nedarí sa mu napĺňať svoj plán?
 • Ste presvedčený o tom, že váš tím tvoria šikovní ľudia, ale z nejakého dôvodu nevyužívajú svoj potenciál na 100%?
 • Pamätáte si ešte obdobie, kedy Váš tím bol mimoriadne úspešný?
 • Aj vy si myslíte, že už neexistuje nič, čo by Váš tím motivovalo k lepším výsledkom?
 • Zdá sa Vám, že Vášmu tímu chýba “ťah na bránku”?

Ako by sa Vám páčilo mať výkonný tím, ktorý:

 • využíva potenciál svojich členov na 100%,
 • dosahuje stanovené ciele v termíne a zvyšuje procesnú efektivitu,
 • rastie a rozvíja sa,
 • pomáha svojej firme napredovať

Prostredníctvom tímového koučingu získate:

 • tímy, ktoré chcú plniť stanovené ciele
 • tímy, ktoré vám závidí konkurencia
 • mimoriadne výsledky

Pre ktoré situácie je tímový koučing určený?

Mapovanie potenciálu tímu a jeho efektívne využitie

Príprava na riešenie konkrétnych zadaní a projektov

Podpora a motivácia tímu k mimoriadnemu výsledku

Riešenie problémov v dosahovaní stanovených cieľov