Referencie

Tímová spolupráca, to bola téma nášho tímového koučingu s ktorou nám prišli pomôcť koučky Agáta a Slávka. Pre náš tím to bola prvá skúsenosť s takouto formou vzdelávania a musím povedať, že to bolo skutočne veľmi inšpiratívne, podnecujúce, otvorené stretnutie, ktoré za pomoci koučiek a ich otázok naberalo naše rozmýšľanie nový smer a nám otvorilo novú cestu spoznávania, pomenovania a verím, že teraz už ďalšieho napredovania. Veľmi si vážim, že za nami merali takú diaľku, a že spolu s nami strávili krásne popoludnie. Ďakujeme.
Zuzana Ambroriaditeľka občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Ďakujeme veľmi pekne pani Ing. Agáte Kleinovej, ACC  a pani Ing. Slávke Kočanovej, ACC za spoločné vzdelávanie realizované formou TÍMOVÉHO KOUČINGU. TÍMOVÝ KOUČING,  ktorý absolvovali naši kolegovia otvoril nový obzor k efektívnej komunikácii, ktorá prispeje k ich osobnému rozvoju a napredovaniu, pomôže kolegom zlepšiť výmenu informáciu a poznatkov,  urýchli procesy v spoločnosti a tým aj v konečnom dôsledku prispeje k zlepšovaniu samotných procesov,  na ktoré má tím dosah. TÍMOVÝ KOUČING hodnotíme veľmi pozitívne a ešte raz ďakujeme, že sme mohli spolupracovať s odborníčkami ako sú Agáta a Slávka J
Mgr. Gabriela Vančová referent personálneho oddelenia spoločnosti SPINEA, s.r.o.